Deel II: Doorwerken na de AOW leeftijd

Op het moment dat de AOW leeftijd van een werknemer in zicht komt, komt ook steeds vaker de vraag op of doorwerken na het bereiken van de AOW leeftijd tot de mogelijkheden behoort.

 

Waar moet je op letten als je als parochie werknemers laat doorwerken of misschien zelf AOW- ers nieuw in dienst neemt?

 

In deze vijfdelige serie leg ik uit wat er zo al bij komt kijken. In mijn vorige bericht heb ik uitgelegd hoe de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW leeftijd kan worden beëindigd. Vandaag antwoord op de vraag of en hoe de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet.

 

Wel of geen einde bij het bereiken van de AOW leeftijd?

 

Om te kunnen bepalen of en hoe de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet, is allereerst relevant of en hoe de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Zie hierover deel I van deze serie.

 

Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen 2 situaties, te weten die met een pensioenbeding en die zonder pensioenbeding.

 

Met pensioenbeding

 

Als er een pensioenbeding is de arbeidsovereenkomst is opgenomen, betekent dit dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW leeftijd.

 

Je kunt vervolgens een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan met de werknemer die doorwerkt. Je hoeft geen pauze (wachttijd) in acht te nemen en kunt direct aansluitend een nieuwe overeenkomst aangaan.

 

Zonder pensioenbeding

 

Als er geen pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, eindigt de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege bij het bereiken van de AOW leeftijd.

 

Op het moment dat je met de werknemer afspreekt dat na de AOW leeftijd wordt doorgewerkt, heb je grofweg twee opties.

 

Je kunt de arbeidsovereenkomst opzeggen middels pensioenopzegging. Meer informatie over pensioenopzegging lees je in deel I. Vervolgens sluit je een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook in dit geval hoef je geen pauze in acht te nemen. Je kunt aansluitend een nieuwe overeenkomst aangaan.

 

Niets doen is ook een optie. De arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) loopt dan ‘gewoon’ onder dezelfde voorwaarden door, zie voor meer informatie over arbeidsvoorwaarden deel III van deze serie. De arbeidsovereenkomst kan wel alsnog op een later tijdstip door pensioenopzegging worden opgezegd. De wet gaat immers uit van ‘tegen of na de AOW leeftijd’.

 

Toch is hier een valkuil. De Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij Arbeid is van toepassing. Die wet vereist een objectieve rechtvaardiging bij ontslag vanwege de leeftijd. Hoe dit uitpakt, moet nog blijken. Het zou zomaar kunnen dat een 70 jarige werknemer niet met gebruikmaking van deze opzeggingsmogelijkheid ontslagen kan worden.

 

Max. 6 tijdelijke contracten in max. 4 jaar.

 

Voor AOW-ers geldt een eigen ketenregeling. De ketenregeling bepaalt kortgezegd hoeveel opvolgende tijdelijke contracten kunnen worden aangegaan.

 

Met een AOW-gerechtigde werknemer kan je maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan in maximaal 4 jaar. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Alleen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan nadat de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, tellen mee voor de keten.

 

Denk aan de BM

 

En niet vergeten. Voor het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst heb je een Bisschoppelijke Machtiging nodig.

 

Heb je vragen over het aangaan of voortzetten van de arbeidsovereenkomst na het bereiken van de AOW leeftijd, neem dan contact met mij op. Ik help je graag. Stuur me een mail via marieke@maatjd.nl of neem telefonisch contact via 06-34712191.

 

 


 

Reactie schrijven

Commentaren: 0