De AOW leeftijd komt in zicht

Deel I: De arbeidsovereenkomst beëindigen.

Op het moment dat de AOW leeftijd van een werknemer in zicht komt, komt ook steeds vaker de vraag op of doorwerken na het bereiken van de AOW leeftijd tot de mogelijkheden behoort.

Waar moet je op letten als je als parochie werknemers al dan niet laat doorwerken of misschien zelf AOW- ers nieuw in dienst neemt?

In deze vijfdelige serie leg ik uit wat er zo al bij komt kijken. Vandaag antwoord op de vraag of en hoe de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW leeftijd eindigt.
 
Wat zegt de arbeidsovereenkomst?

Allereerst: check de arbeidsovereenkomst. Het is van belang om na te gaan wat in de arbeidsovereenkomst of rechtspositieregeling is opgenomen over het al dan niet van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW leeftijd.
 
Pensioenbeding

In de meeste arbeidsovereenkomsten en rechtspositieregelingen binnen de RK Kerk is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW leeftijd. Dit noemen we een pensioenbeding.
 
Een dergelijk pensioenbeding is geldig en betekent dat de arbeidsovereenkomst met ingang van de dag waarop de werknemer de AOW leeftijd bereikt automatisch eindigt.
 
Het komt ook voor dat is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Dan komt de vraag op wat moet worden verstaan onder ‘pensioenleeftijd’.
 
Is dit de wettelijke AOW leeftijd of de leeftijd zoals genoemd in de pensioenregeling? Hierover bestaat in de rechtspraak geen eenduidigheid. Het is daarom verstandig hierover tijdig met werknemer in overleg te treden.
 
Geen pensioenbeding, dan pensioenopzegging

Er zijn ook enkele voorbeelden bekend, waarbij er geen pensioenbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. De arbeidsovereenkomst eindigt in dat geval niet van rechtswege bij het bereiken van de AOW leeftijd.
 
Als het de bedoeling is dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW leeftijd, dien je de arbeidsovereenkomst op te zeggen.
 
Je kunt de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen of na de dag waarop de werknemer de AOW leeftijd heeft bereikt. Er hoeft geen ontslagvergunning bij het UWV te worden aangevraagd. Je dient wel de opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen.
 
Deze opzeggingsmogelijkheid kan je maar één keer gebruiken en alleen indien er geen pensioenbeding is afgesproken.
 
Geen transitievergoeding

Zowel bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst middels een pensioenbeding als bij pensioenopzegging is de transitievergoeding niet verschuldigd.

Vragen? 

Heb je vragen over het einde van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW leeftijd, neem dan contact met mij op. Ik help je graag.

Stuur me een mail via marieke@maatjd.nl of neem telefonisch contact via 06-34712191.

Was deze informatie nuttig voor je? Deel dit bericht dan gerust met je mede bestuursleden. Ik zou het leuk vinden als zij zich ook inschrijven voor deze nieuwsbrief.
 

Reactie schrijven

Commentaren: 0