Kerkelijke organisaties staan voor een grote transitie. Een transitie waar juridische vraagstukken bij opkomen. Een transitie die vraagt om de juiste expertise en kennis van jouw kerkelijke wereld.

 

Minder financiële middelen, minder pastorale beroepskrachten, minder kerkgangers en minder vrijwilligers. Dat noodzaakt tot duidelijke keuzes. Uitstellen van keuzes en het doorschuiven van besluiten naar de volgende generatie is geen optie meer.

 

Die transitie is niet eenvoudig. Het doorhakken van knopen is niet gemakkelijk. En het uitvoeren van besluiten kan heel wat van jou als bestuurder vragen. 

 

De transitie heeft immers gevolgen voor jouw geloofsgemeenschap: verkoop van het kerkgebouw, fusie van gemeenschappen, sluiting van de begraafplaats of reorganisatie van het personeel. Het zijn heftige en vaak emotionele gebeurtenissen. Dergelijke keuzes maak je als kerkbestuurder niet lichtzinnig. 

 

De juridische vraagstukken worden steeds complexer. Met surfen op internet naar antwoorden op jouw juridische vragen ga je er niet komen. 

 

Al te vaak blijven bestuurders hangen in de besluitvorming, omdat ze 

 • niet helder hebben wat de juridische mogelijkheden zijn
 • zich zorgen maken over de spanning die binnen de geloofsgemeenschap kan ontstaan
 • niet kunnen overzien welke stappen ze wanneer moeten zetten
 • vrezen dat het te veel tijd en energie gaat kosten
 • bang zijn om terecht te komen in lange en dure juridische procedures.

Dat begrijp ik als geen ander. Ik ben namelijk zelf ook jarenlang actief geweest als kerkbestuurder. Ik heb destijds als bestuurder de fusie van mijn parochie met 10 anderen parochies van dichtbij meegemaakt. Ik heb ervaren hoe ingewikkeld het kan zijn om ingrijpende keuzes te maken en hoeveel emoties het los kan maken. 


Inmiddels sta ik als jurist al meer dan 15 jaar kerkbestuurders op dagelijkse basis bij om hen te helpen met diverse praktische en juridische uitdagingen. 

 

Zo ben ik al jarenlang de huisjurist voor diverse bisdommen en parochies en ondersteun ik bestuurders verspreid over het hele land.  

 

Ik zie dagelijks kerkbestuurders worstelen die door de bomen het bos niet meer zien of die het niet lukt om hun kostbare tijd en energie efficiënt en effectief in te zetten. 

 

Dat kan ook anders. Ik help je te besturen zonder juridisch gedoe

 

Door inzicht te krijgen in

 • de opties die je hebt
 • de stappen die je kunt zetten en
 • de juridische kaders waar je rekening mee moet houden

Zodat het je wel gaat lukken 

 • om de transitie in te zetten
 • om draagvlak te creëren 
 • om de juiste stappen op het juiste moment te zetten
 • zonder dat het jou te veel tijd en energie gaat kosten en
 • binnen het beschikbare budget

op een manier die 

 • rekening houdt met de eigenheid van jouw geloofsgemeenschap
 • past bij de normen en waarden waar je als kerkbestuurder voor staat
 • aansluit bij de kaders die het Kerkelijk en het Nederlands recht je geven.
 • Én in een proces dat rechtmatig, efficiënt en effectief verloopt.

  

Besturen zonder juridisch gedoe

Ben jij ook klaar om te besturen zonder juridisch gedoe en ben je benieuwd hoe ik je hierbij kan helpen. 

 

Ik help je om te besturen zonder juridisch gedoe, waarbij:

 • je precies weet waar je juridisch staat en welke opties je hebt
 • je overzicht hebt en de regie kan pakken
 • je weet welke stappen je wanneer moet zetten
 • je zeker weet dat alles juridisch goed en eerlijk geregeld is
 • rekening is gehouden met het eigen kerkelijk recht
 • de communicatie netjes en respectvol verloopt

Ben je benieuw hoe ik jou als kerkbestuurder hierbij kan helpen?

 

Vraag dan direct een persoonlijk strategiegesprek met mij aan.

Waarom je mij zou moeten inschakelen. Omdat je zonder de juiste juridische expertise risico's loopt, namelijk:

 

 • dat je de verkeerde dingen op de verkeerde momenten doet
 • dat je zaken over het hoofd ziet
 • dat je de verkeerde argumenten gebruikt
 • dat afspraken niet goed worden vastgelegd
 • dat er conflicten binnen de geloofsgemeenschap ontstaan
 • dat je het proces vertraagt
 • dat je het probleem verergert
 • dat je uiteindelijke dure advocaten nodig hebt om de schade te herstellen

Meer over mij

 

Ik ben Marieke Wijnbeld. Als jurist en sparringpartner help ik kerkbestuurders om juridische uitdagingen in goede banen te leiden zodat zij met een gerust hart kunnen besturen. 

 

Ik ben opgegroeid in een katholiek nest. Ik ben zelf parochiebestuurder geweest en weet daardoor heel goed wat er speelt binnen kerkbesturen. Sinds 2007 zet in mijn kennis en ervaring bovendien in als jurist voor diverse bisdommen en parochies. 

 

Wat ik vaak terugkrijg van kerkbestuurders is dat ze het bijzonder waardevol vinden dat ik naast juridisch inhoudelijk kennis van het kerkelijk recht ook echte praktische ervaring heb als bestuurder binnen een kerkelijke organisatie. Dat maakt dat ik echt dezelfde taal spreek waar er anders toch vaak een bepaalde afstand is met een jurist. 

 

Mijn werkwijze wordt vaak omschreven als oplossingsgericht, laagdrempelig, deskundig en persoonlijk. Samenwerken met mij betekent dan ook dat je direct met mij in contact staat.  

 

Heb je een concreet juridisch vraagstuk waar je hulp bij nog hebt of wil je gewoon eens vrijblijvend kennis maken, neem dan gerust contact met mij op.  

 

Referenties

Ik werk onder andere in opdracht van

 

Bisdom Breda

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Bisdom Rotterdam

 

Nederlandse Katholieke Schoolraad

Secretariaat Rooms Katholiek Kerkgenootschap

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO)

 

RK Begraafplaats en Crematorium St. Laurentius te Rotterdam

RK Begraafplaatsen ‘s-Gravenhage

Expertise

Ik help kerkbestuurders met het oplossen van juridische vraagstukken in de volle breedte. De nadruk ligt daarbij op de juridische kant van de reorganisatie, denk aan fusies van parochies, reorganisatie van de werkorganisaties, verkoop van kerkgebouwen, verhuur van leegstaande pastorieën en sluiting van begraafplaatsen. 

 

Plan direct een afspraak in voor een snelle telefonische intake.