Algemene gegevens

MAÄT juridische diensten

Boven de Wolfskuil 3 B19

6049 LX Roermond

0475-232400

info@maatjd.nl

KvK 58225447  

 
Welke gegevens worden verwerkt

MAÄT legt de volgende (persoons)gegevens: naam en adres van parochie, PCI of andere kerkelijke instelling, voor- en achternaam contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer contactpersoon,  klantnummer, dossiernummer, offertenummer en /of factuurnummer.

 

MAÄT legt alleen de gegevens vast die u zelf heeft doorgegeven (bijvoorbeeld wanneer u contact heeft opgenomen via telefoon of e-mail) of die uit openbare bronnen (bijvoorbeeld Handelsregister of Kadaster) zijn verkregen. 

 
Waarom worden de gegevens verwerkt

MAÄT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 

Wanneer u contact met MAÄT heeft opgenomen (bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of het contactformulier op deze website), heeft MAÄT uw gegevens ontvangen. Deze verwerkt MAÄT om op een zorgvuldige wijze op uw verzoek te kunnen reageren. Deze gegevens bewaart MAÄT maximaal 3 jaar na het laatste contact.  

 

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, dan verwerkt MAÄT uw gegevens (naam en e-mailadres) om de nieuwsbrief aan u toe te sturen. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. MAÄT bewaart deze gegevens, totdat u zich uitschrijft.

 

Wanneer u informatie heeft gevraagd over diensten van MAÄT, verwerkt MAÄT uw gegevens om een offerte te kunnen sturen. Wanneer u een opdracht aan MAÄT verstrekt, dan verwerkt MAÄT uw gegevens om u facturen te sturen. MAÄT bewaart offertes en facturen 7 jaar. 

 

Wanneer u een opdracht aan MAÄT heeft verstrekt, heeft MAÄT uw gegevens nodig om de opdracht uit te voeren. Uw gegevens worden dan in het dossier opgeslagen. Deze gegevens worden in elk geval bewaard totdat het dossier gesloten wordt.  MAÄT bewaart gesloten dossiers zolang de verjaringstermijn niet is verstreken. Daarnaast kan het voorkomen dat MAÄT gegevens verwerkt van personen die deze gegevens niet zelf aan MAÄT hebben verstrekt, bijvoorbeeld gegevens van een wederpartij.  Deze gegevens bewaart MAÄT zolang dat nodig is voor de behandeling en afhandeling van het dossier.

 
Met wie worden de gegevens gedeeld

MAÄT deelt uw gegevens met de volgende derden (waaronder verwerkers) zoals hostingpartner van de website, boekhoudprogramma, virtual assistent en mailservers.

 

Daarnaast kan het voorkomen dat gegevens worden gedeeld met een derde expert, bijvoorbeeld een advocaat of adviseur die wordt ingeschakeld in verband met de behandeling van uw dossier. Gegevens worden in dat geval alleen met uw toestemming aan deze derde doorgegeven.

 

Hoe zijn uw gegevens beveiligd

MAÄT heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. MAÄT gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Medewerkers hebben alleen toegang tot gegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak.

 

MAÄT maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Meer informatie over cookies kunt u hier vinden.


Wat zijn uw rechten

U heeft het recht om in te zien welke gegevens MAÄT van u verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om MAÄT te vragen gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wissen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of MAÄT uw gegevens niet langer nodig heeft. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht en het recht om uw toestemming in te trekken.

 

Wanneer u één van deze rechten wilt uitoefenen kunt u contact opnemen met MAÄT via info@maatjd.nl. MAÄT handelt uw verzoek af conform het bepaalde in de AVG en UAVG. Indien u meent dat MAÄT zich niet aan de privacyregels houdt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

MAÄT behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 29 augustus 2018.