Parochie, wilt u even uw UBO even opgeven?

De UBO, oftewel de Ultimate Beneficial Owners, oftewel de persoon die uiteindelijk belanghebbende is.

 

Als ik het heb over de UBO moet er allereerst een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de registratie van de UBO in het UBO register van de KvK én de opgave van de UBO bij financiële instellingen e.d.

 

 

 

 

 

 

UBO register KvK

Organisaties zijn verplicht hun UBO inschrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Ook voor kerkgenootschappen geldt de inschrijfplicht, maar let op: deze inschrijfplicht geldt alleen voor het hoogste aggregatieniveau van het kerkgenootschap. Voor de RK Kerk is dat dus alleen voor het Rooms Katholieke Kerkgenootschap in Nederland. Parochies, PCI-en en andere kerkelijke rechtspersonen hoeven geen UBO’s op te geven.

 

Opgeven UBO financiële instellingen e.d.

Parochies e.d. zijn wel gehouden om de UBO op te geven t.b.v. financiële instellingen. Het betreft hier geen openbaar register. Bovendien kan enkel gesproken worden over een zogenaamde pseudo-UBO. Binnen de RK Kerk kan geen natuurlijk persoon als uiteindelijk belanghebbende opgegeven worden, dat zou immers niet passen bij de inrichting van het kerkgenootschap en het kerkelijk recht. Parochies e.d. dienen de bestuurders als pseudo UBO’s op te geven.

 

 

Foto: Gabrielle Henderson / Unsplash

Reactie schrijven

Commentaren: 0