Deel III: Doorwerken na de AOW leeftijd

Arbeidsvoorwaarden bij doorwerken na AOW leeftijd.

Op het moment dat de AOW leeftijd van een werknemer in zicht komt, komt ook steeds vaker de vraag op of doorwerken na het bereiken van de AOW leeftijd tot de mogelijkheden behoort. 

 

Waar moet je op letten als je als parochie werknemers al dan niet laat doorwerken of misschien zelf AOW- ers nieuw in dienst neemt?

 

In deze vijfdelige serie leg ik uit wat er zo al bij komt kijken. Vandaag antwoord op de vraag welke arbeidsvoorwaarden gelden voor werknemers die de AOW leeftijd hebben bereikt. 

 

Afwijkende arbeidsvoorwaarden

 

De AOW gerechtigde heeft een bijzondere positie. Hij ontvangt immers een uitkering én tevens loon.

 

In de basis zijn de arbeidsvoorwaarden en de rechten van AOW gerechtigden gelijk aan die van jongere werknemers. 

 

Toch zijn er enkele belangrijke uitzonderingen.

  1. De opzegtermijn voor de werkgever is beperkt tot één maand.
  2. Er geldt een afwijkende ketenbepaling. Er kunnen 6 tijdelijke contracten in maximaal 4 jaar worden aangegaan.
  3. De AOW gerechtigde heeft geen recht op een transitievergoeding.
  4. De Wet flexibel werken is niet van toepassing. Een werkgever is niet verplicht om mee te werken aan een verzoek tot aanpassing van de arbeidsuren.
  5. De werkgever betaalt geen premie meer voor o.a. de Werkloosheidwet en Ziektewet. De AOW gerechtigde is niet meer verzekerd tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
  6. Er gelden afwijkende regels bij ziekte. Hierover meer in deel 4 van deze serie. 

 

Check de rechtspositieregeling of standaard arbeidsvoorwaarden

 

De rechtspositieregelingen en standaard arbeidsvoorwaarden in de RK Kerk zijn niet geschreven met het oog op doorwerken na de AOW leeftijd. 

 

Die regelingen houden geen rekening met de hiervoor uitzonderingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. Als de arbeidsvoorwaarden in de regelingen gunstiger zijn voor de werknemer zijn deze arbeidsvoorwaarden geldig. 

 

Als bijvoorbeeld in de regeling staat dat een zieke werknemer recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte van 104 weken, terwijl dat voor een AOW gerechtigde wettelijk een loondoorbetalingsverplichting van 13 weken geldt, dan geldt de regeling van 104 weken loondoorbetaling. 

 

Het is dus raadzaam om waar mogelijk van de rechtspositieregeling of standaard arbeidsvoorwaarden afwijkende afspraken te maken. 

 

Vragen

 

Heb je vragen over het aangaan of voortzetten van de arbeidsovereenkomst na het bereiken van de AOW leeftijd, neem dan contact met mij op. Ik help je graag. Stuur me een mail via marieke@maatjd.nl of neem telefonisch contact via 06-34712191. 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0