De meest gemaakte fout bij dienstwoningen en hoe u dit kunt voorkomen

De pastorie als dienstwoning

Traditioneel wordt de pastorie - als dienstwoning - bewoond door een pastorale beroepskracht. Parochies hebben daarbij vaak het beeld dat de pastorale beroepskracht die woning verlaat op het moment dat hij/zij niet langer werkzaam is voor de parochie.

 

Het gaat regelmatig mis op het moment dat de parochie vraagt om oplevering van de woning en de pastorale beroepskracht weigert te vertrekken. Het gaat in die discussies onder andere om de juridische vraag of wel sprake is van een dienstwoning.

 

Is het wel een dienstwoning?

Van een zogenaamde ‘echte’ of ‘eigenlijke’ dienstwoning is sprake als de pastorale beroepskracht de dienstwoning krachtens de arbeidsovereenkomst of benoeming moet bewonen in verband met de aard van de door hem/haar te verrichten werkzaamheden.

 

Hoewel er een nauw verband moet bestaan tussen het bewonen van de woning en de uitoefening van de dienstbetrekking, is voor kwalificatie als eigenlijke dienstwoning niet vereist dat het bewonen van de woning noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Het is voldoende als het bewonen van de woning een goede vervulling van de functie bevordert.

 

Geen dienstwoning, geen einde bewoning bij einde dienstverband

Ik kom nog te vaak tegen dat de verplichting tot het bewonen van de dienstwoning in verband met de aard van de te verrichten werkzaamheden niet is vastgelegd en dat het bewonen van de dienstwoning geen onderdeel is van de arbeidsovereenkomst of de benoeming. Er is dan geen sprake van een eigenlijke dienstwoning. Het wordt dan voor de parochie erg lastig, zo niet onmogelijk, om voor mekaar te krijgen dat de pastorale beroepskracht de woning bij het einde van zijn dienstverband verlaat.

 

De oplossing

Zorg er daarom voor dat afspraken over de aard van de woning en de relatie met de dienstbetrekking goed op papier staan, bij voorkeur in de arbeidsovereenkomst of een addendum behorende bij de arbeidsovereenkomst.

Heeft u hulp nodig? Bel dan 0475-232400.

 

 

Foto van Matthew Hamilton / Unsplash 

Reactie schrijven

Commentaren: 0