De 5 meest gemaakte fouten bij verhuur van de pastorie en hoe deze te voorkomen

 

Verhuur van de pastorie. Ieder parochiebestuur krijgt er vroeg of laat mee te maken. vaak gaat het mis en gebeurt het dat u

ongewild met een huurder opgescheept zit. en dat wilt u natuurlijk niet.

 

Wat kunt u doen om veel gemaakte fouten bij verhuur van de pastorie te voorkomen?

 

1.       Zorg dat u de bisschoppelijke machtiging heeft

Voor het aangaan van een huurcontract heeft het parochiebestuur voorafgaand een schriftelijke machtiging van de bisschop nodig. Is het huurcontract getekend zonder dat die machtiging is afgegeven, dan is er geen geldig contract gesloten en kunt u als parochiebestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

 

2.       Zorg dat het gebruik niet in strijd is met het bestemmingsplan

Het komt regelmatig voor dat een pastorie wordt verhuurd aan een commercieel bedrijf dat het gebruikt als kantoorruimte, terwijl er een maatschappelijke bestemming op rust. Of dat de pastorie wordt verhuurd als woning, terwijl het geen woonbestemming heeft. De gemeente kan dan stappen ondernemen tegen de parochie en/of de huurder en dreigen met het opleggen van een dwangsom. De parochie loopt daarnaast ook het risico dat de huurder de parochie aansprakelijk stelt voor geleden schade.

 

3.       Zorg voor een goed (model) contract

We kennen grofweg drie huurregimes: woonruimte, middenstandsbedrijfsruimte (winkel, café, ambachtsbedrijf e.d.) en overige bedrijfsruimte (kantoor e.d.). Welk huurregime van toepassing is maakt behoorlijk veel uit, met name voor de vraag welke bescherming de huurder toekomt en welke vrijheid contractspartijen wel of niet hebben. Een verkeerd model kan een waardeloos contract opleveren.  

 

4.       Zorg dat anti-kraak ook écht anti-kraak is

Anti-kraak (bruikleen) betekent dat de bewoner geen huur betaalt, maar slechts de daadwerkelijke kosten voor het gebruik van het pand. Het gaat dan om de kosten die gemaakt moeten worden omdat het pand gebruikt wordt in plaats van leeg staat. Denk aan gas, water en licht. Als u de bewoner toch meer laat betalen, is er sprake van huur en komt de bewoner huur(prijs)bescherming toe. En dat was nou net wat u met anti-kraak wilde voorkomen.  

 

5.       Zorg dat niet per ongeluk huur ontstaat

Als u iemand gebruik laten maken van de pastorie en degene betaalt daar een prijs voor, dan is er sprake van huur. Ook al zijn geen schriftelijke afspraken gemaakt en was het misschien helemaal niet uw bedoeling om echt te verhuren. Zo zit u ongemerkt aan een huurcontract vast.

Laat u vooraf goed informeren

 

Voorkom deze fouten en laat u vooraf goed voorlichten over wat wel en niet mogelijk is. Zo voorkomt u juridisch gedoe achteraf en beschermt u uzelf en de parochie tegen juridische claims en financiële schade.

 

Meer weten? Neem telefonisch contact met me op: 0475-232400

 

 

Photo by Maria Ziegler on Unsplash

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0