Het is weer tijd voor publicatie van de ANBI cijfers

Parochies, PCI-en en andere katholieke instellingen vallen onder de ANBI groepsbeschikking van de RK Kerk. Het zijn van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) levert fiscale voordelen op. Maar er zijn ook verplichtingen aan verbonden.

 

Zo is iedere ANBI verplicht om op een website gegevens te publiceren:

  1. Naam (zoals vermeld in decreet of statuten)
  2. RSIN nummer (fiscaal nummer, zoals toegekend door de Belastingdienst)
  3. Contactgegevens (post-, email-, bezoekadres en/of telefoonnummer)
  4. Bestuurssamenstelling (geen namen en adressen van bestuursleden)
  5. Doelstelling / visie
  6. Beleidsplan (er mag verwezen naar een (inter)diocesaan beleidsplan)
  7. Beloningsbeleid (er mag verwezen worden naar (inter)diocesane regelingen en januaribrief)
  8. Jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten (op hoofdlijnen)
  9. Voorgenomen bestedingen (begroting)
  10. Financiële verantwoording (samenvatting en verkorte staat van baten en lasten) 

Parochies en PCI-en en overige katholieke instellingen kunnen voor de publicatie gebruik maken van een website via het bisdom. Voor alle bisdommen, behalve Breda, is dat een website via https://anbi.rkcn.nl/publicaties/......

Op die website zijn de gegevens 1 tot en met 8 al voor de parochies en PCI-en ingevuld. De begroting en staat van baten en lasten dienen ieder jaar vóór 1 juli gepubliceerd te worden. Het is daarom van belang dat je de cijfers tijdig aan het bisdom toestuurt. Dat tijdig toesturen betekent vóór 1 mei, hetgeen je trouwens al verplicht bent op grond van het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie/PCI.

 

Was deze informatie nuttig voor je? Deel dit bericht dan gerust met je mede bestuursleden. Ik zou het leuk vinden als zij zich ook inschrijven voor deze nieuwsbrief.

 

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op via info@maatjd.nl 

Foto van rawpixel on Unsplash

Reactie schrijven

Commentaren: 0