Btw? Daar hoeft de parochie toch niks mee?

Btw komt in beeld als een organisatie wordt gekwalificeerd als btw-ondernemer. Je bent btw-ondernemer als je deelneemt aan het economisch verkeer. Het maakt daarbij niet uit of je een winstoogmerk hebt. Ook stichtingen en verenigingen kunnen btw-ondernemer zijn.

 

Een parochie is doorgaans geen btw-ondernemer omdat een parochie niet deelneemt aan het economische verkeer en ook niet in concurrentie treedt met anderen. De inkomsten van een parochie bestaan veelal uit giften, collecten, schenkingen en legaten. Deze inkomsten staan niet tegenover een tegenprestatie door de parochie, maar komen voort uit vrijgevigheid.

 

Uitzonderingen: parochie is wel btw-ondernemer

Een parochie kan op enig moment wel een activiteit ontplooien die toch tot btw-ondernemerschap leidt. Het gaat dan doorgaans niet om één enkele handeling, er is enige duurzaamheid vereist. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Verhuur van onroerend goed: er is altijd sprake van btw-ondernemerschap. Verhuur is vervolgens echter vrijgesteld van btw, tenzij wordt geopteerd voor met btw belaste verhuur. Opteren is alleen mogelijk wanneer de huurder de betreffende ruimte voor minimaal 90% gebruikt voor dienst btw-belaste omzet. Verhuur van parkeerruimten voor voertuigen is niet vrijgesteld van btw.
  • Verkoop van boeken en cd’s: er is altijd sprake van btw-ondernemerschap, ongeacht hoe weinig omzetbelasting hiermee is gemoeid.
  • Verkoop van koffie/thee of catering: er kan sprake zijn van btw-ondernemerschap. Als verkoop van koffie/thee onderdeel is van de zaalhuur, is geen btw verschuldigd. Wel als het een aparte activiteit betreft, zoals bijvoorbeeld een koffietafel.
  • Rommelmarkten: er is sprake van btw-ondernemerschap, tenzij de rommelmarkt incidenteel plaats vindt, de goederen worden aangebracht door particulieren, de verkoop plaats vindt door particulieren en parochianen, verkoop plaats vindt vanuit een niet permanent daartoe bestemde locatie en de opbrengst ten goede komt aan de parochie of een ander goed doel.
  • Advertenties in het parochieblad: er is sprake van btw-ondernemerschap, tenzij de vergoeding gering en niet kostendekkend is en er een relatie is tussen de adverteerder en de parochie.
  • Verkoop van een kerkgebouw: verkoop van een kerkgebouw levert geen btw-ondernemerschap op, tenzij de parochie meer economische activiteiten verricht, bijvoorbeeld sloop van het kerkgebouw.

 

 

 

 

 

Btw-nummer

Wanneer een activiteit wordt uitgevoerd die tot Btw-ondernemerschap leidt, ongeacht de vraag of die ook daadwerkelijk tot een btw-plicht leidt, dient de parochie een btw-nummer bij de Belastingdienst aan te vragen.

 

Situatie na 2020

Ik benadruk dat de kleine ondernemersregeling op dit moment niet voor parochies geldt. Dat gaat mogelijk per 1 januari 2020 veranderen. Er wordt dan gekeken naar een omzetgrens van € 20.000 per jaar. Blijft een parochie onder die grens, dan kan gekozen worden voor vrijstelling van btw.

 

Was deze informatie nuttig voor je? Deel dit bericht dan gerust met je mede bestuursleden. Ik zou het leuk vinden als zij zich ook inschrijven voor deze nieuwsbrief.

 

Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op via info@maatjd.nl

 

Foto : Thought Catalog on Unsplash

Reactie schrijven

Commentaren: 0