Kerk te koop. En nu?

Vrijwel iedere parochie krijgt er vroeg of laat mee te maken. De sluiting en verkoop van een kerkgebouw.

Hoe pak je dat aan? 

 

Te koop bord

Je kunt natuurlijk een te koop bord in de tuin zetten. Mijn ervaring is dat die actie niet veel zal opleveren. Het werkt vaak beter om eerst een aantal zaken op een rij te zetten. Denk daarbij aan een waardebepaling, de door de bisschop toegestane herbestemmingen, een marktverkenning en een sluitingsinventarisatie. Het kan handig zijn om een projectgroep in te stellen die zich met het verkooptraject bezig gaat houden. 

 

Na de eerste inventarisatie kom je tot een plan van aanpak. Dat kan van alles zijn: van ‘bord in de tuin’ tot het inzetten van specialistische begeleiding. Wellicht dat er al geïnteresseerden zijn met wie je direct in onderhandeling kunt gaan, al dan niet via een biedingsprocedure. Het is verstandig om het plan van aanpak te bespreken met het bisdom. Je hebt immers uiteindelijk een machtiging van de bisschop nodig om het kerkgebouw daadwerkelijk te kunnen verkopen. Je kunt het bisdom daarom beter in een vroeg stadium informeren. 

 

Denk aan de bisschoppelijke machtiging

Het is van belang dat je tijdens het verkoopproces duidelijk aangeeft dat er een bisschoppelijke machtiging nodig is en dat de uiteindelijke deal pas definitief is, nadat die machtiging is verkregen. Daarnaast zal de bisschop ook willen weten welke toekomstige bestemming het kerkgebouw gaat krijgen wanneer het niet gesloopt wordt. Niet alle bestemmingen zijn zomaar toegestaan. 

 

En dan heb ik het nog niet gehad over meningen van omwonenden en gemeente, langdurige trajecten rondom projectontwikkelingen en tegenvallende verkoopprijzen, al lijkt dat laatste met de aantrekkende vastgoedmarkt te verbeteren.