Denk je aan de VOG?

Wist je dat een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor bepaalde beroepskrachten en vrijwilligers van een parochie verplicht is. 

 

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 

 

Een aanvraag voor een VOG wordt ingediend bij Justis (onderdeel Ministerie van Justitie en Veiligheid). Justis onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd, oftewel of iemand een strafblad heeft en of iemand bekend is in bijvoorbeeld de politieregisters of bij de Reclassering. Er wordt bekeken of de strafbare feiten relevant zijn voor de specifieke taak of functie. Er wordt rekening gehouden met de terugkijktermijn. Deze termijn is in beginsel 4 jaar, er kunnen afwijken termijnen gelden (zo geldt voor zedendelicten een onbeperkte terugkijktermijn).  

 

Een VOG is een momentopname. Het is daarom verstandig om na verloop van tijd om een nieuwe VOG te vragen. Bovendien geeft de VOG geen garantie op goed gedrag. Het is slechts één van de middelen in het streven naar een zorgvuldige omgang met personen en middelen.

 

De Bisschoppen in Nederland hebben bepaald dat een VOG voor een aantal specifieke groepen beroepskrachten en vrijwilliger verplicht is. Een VOG is onder andere nodig voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, vrijwilligers huis- of ziekenbezoek, kosters, vrijwilligers voor begeleiding jeugd(koor), de penningmeester en de administrateur. De volledige lijst is te vinden op www.rkkerk.nl