Contract tekenen? Zorg dat de juiste personen hun handtekening zetten. 

Ik kom het regelmatig tegen. Contracten die zijn ondertekend door de penningmeester of de voorzitter van de commissie van de parochiekern. En dan krijgt men keer op keer van mij hetzelfde antwoord: ’Ga maar terug naar het bestuur en zorg voor de juiste ondertekening’. Dat klinkt misschien flauw juridisch gezeur, maar dat is het zeker niet. 

 

Vertegenwoordigingsbevoegd

De personen die hun handtekening onder het contract zetten, moeten namelijk wel bevoegd zijn om namens de parochie een contract te sluiten. 

Bij ondertekening door een onbevoegde ontstaan er allerlei vragen, zoals ongeldigheid van het contract en aansprakelijkheid van degene die heeft getekend. 

 

Heb jij je wel eens afgevraagd welke personen namens de parochie kunnen tekenen? Het antwoord is te vinden in het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Dit is te vinden op www.rkkerk.nl

 

Algemeen Reglement Bestuur Parochie

Het Algemeen Reglement is door iedere bisschop vastgesteld en afgekondigd en geldt voor iedere parochie in de bisdommen van Nederland. Het Algemeen Reglement geldt als het statuut van de parochie. 

 

De taken van de pastoor en die van het parochiebestuur zijn hierin vastgelegd. Ook is hierin te vinden dat overeenkomsten namens de parochie getekend worden door de pastoor + de secretaris of de vicevoorzitter met een volmacht van de pastoor + de secretaris. Een voorbeeld van een volmacht is te vinden op de laatste pagina van het Algemeen Reglement.

 

En niet te vergeten. Het parochiebestuur heeft voor bijvoorbeeld de verkoop van een kerkgebouw of de aanstelling van personeel de voorafgaande schriftelijke machtiging van de Bisschop nodig.