Het is weer tijd voor publicatie van de ANBI cijfers

Per 1 juli a.s. dienen de cijfers van 2017 gepubliceerd te zijn op de ANBI publicatiesite van uw parochie of PCI. Het gaat om een verkorte staat van baten en lasten én een overzicht van de voorgenomen bestedingen. In tegenstellingen tot andere ANBI’s zijn parochies en PCI-en niet verplicht een balans te publiceren. Ook is het niet nodig om de namen van de bestuurders te vermelden. 

 

Via het bisdom

Publicatie vindt plaats via het bisdom. Zorg er daarom voor dat de cijfers tijdig bij het bisdom zijn ingediend. Als het goed is, heeft u de cijfers al aan het bisdom ter goedkeuring toegestuurd. Op grond van het ‘Algemeen Reglement voor het bestuur van een Parochie/PCI’ dienen de cijfers namelijk vóór 1 mei aan het bisdom te worden toegestuurd. 

De ANBI publicatiesite van uw parochie of PCI kunt u eenvoudig opzoeken via de ANBI zoekmachine van de Belastingdienst. Het advies is om op uw eigen parochie website een verwijzing naar de ANBI publicatiesite op te nemen. 

 

ANBI voordelen

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies en PCI-en onder druk staan, van groot belang. Om gebruik te mogen maken van de voordelen geldt een publicatieplicht.

 

Publicatieplicht

Deze publicatieplicht houdt in dat op een website een aantal gegevens dient te worden gepubliceerd, zodat geïnteresseerden dit eenvoudig kunnen raadplegen. Kortgezegd dienen de volgende gegevens online gepubliceerd te worden.

  1. Naam van de parochie of PCI
  2. RSIN nummer (fiscaal nummer, zoals toegekend door de Belastingdienst)
  3. Contactgegevens (post-, email-, bezoekadres, telefoonnummer)
  4. Bestuurssamenstelling (geen namen en adressen van bestuursleden)
  5. Doelstelling / visie
  6. Beleidsplan (er mag verwezen naar een (inter)diocesaan beleidsplan)
  7. Beloningsbeleid (er mag verwezen worden naar (inter)diocesane regelingen)
  8. Jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten (op hoofdlijnen)
  9. Voorgenomen bestedingen
  10. Financiële verantwoording (samenvatting en verkorte staat van baten en lasten)

 

Veel van deze gegevens zijn al door het bisdom voor u ingevuld.