Kom je op de begraafplaats, is het graf geruimd!

Ja, mensen het gebeurt. Hoe naar het ook klinkt, maar het ruimen van graven hoort bij de normale bedrijfsvoering van een begraafplaats. Toch komt het nog regelmatig voor dat nabestaanden raar opkijken wanneer zij nietsvermoedend naar de begraafplaats gaan om een graf te bezoeken en dan tot de ontdekking komen dat het graf verdwenen is. Pijnlijk, het zorgt voor de nodige emoties, vaak gevolgd door een klacht aan het adres van de parochie. Hoe kan een parochie dit voorkomen?

 

Wet op de lijkbezorging

Nederland zou Nederland niet zijn als de regels rondom ruiming van graven niet zouden zijn vastgelegd. We hebben de Wet op de Lijkbezorging. Die wet geeft regels omtrent begraafplaatsen, begraven en cremeren. En uiteraard over ruiming van graven. 

 

Ruiming van een graf doe je niet zomaar. Het kan in ieder geval pas plaatsvinden wanneer het grafrecht op dat graf vervallen is én wanneer de wettelijke grafrust van 10 jaar verstreken is. De wet schrijft voor hoe we nabestaanden moeten informeren over het aflopen van de termijn van het grafrecht. Bij particulieren graven dient de begraafplaats de nabestaande minimaal 1 jaar van tevoren aan te schrijven en desnoods een mededeling bij het graf of bij de ingang van de begraafplaats aan te plakken. Bij algemene graven is voorgeschreven dat de begraafplaats de nabestaanden tenminste 6 maanden voor het einde van het grafrecht op de hoogte brengt. 

 

Gek genoeg heeft de wetgever wel bedacht dat we nabestaanden moeten informeren over het aflopen van de termijn van het grafrecht, maar is niets voorgeschreven over het informeren van de nabestaanden bij een ruiming. De wetgever heeft een hele zakelijke benadering gekozen: ruiming kan pas als er geen grafrecht meer is, als er geen grafrecht meer is, is er ook geen ‘contractspartij’ tot wie de begraafplaats zich moet wenden.  

 

Informeer nabestaanden

Ik vind dat we nabestaanden niet moeten overvallen met de ruiming van een graf. Daarom pleit ik ervoor om de mededeling van een voorgenomen ruiming tenminste 1 jaar van tevoren aan te plakken bij het graf en op het informatiebord van de begraafplaats. In de mededeling wordt de ruiming aangekondigd en kan aan nabestaanden de mogelijkheid worden gegeven om de stoffelijke resten over te brengen naar een ander graf. Daarnaast kan ook alvast in de brief over het aflopen van het grafrecht een alinea wordt toegevoegd over de mogelijke ruiming van het graf. 

 

Door deze werkwijze is de kans een stuk kleiner dat nabestaanden worden overvallen door de ruiming van het graf. Toch blijft ruiming een gevoelig onderwerp en zullen we reuring nooit helemaal kunnen voorkomen. 

 

Op de hoogte blijven: meld je aan voor de nieuwsbrief.