29. mei 2019
Het komt regelmatig voor dat parochies vergeten om de huurprijs jaarlijks te indexeren. De vraag komt dan op of het mogelijk is om deze vergeten indexering op een later moment alsnog mee te nemen.

25. april 2019
Parochies, PCI-en en overige kerkelijke rechtspersonen worden alsnog ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De reden hiervoor is dat op die manier tegemoet wordt gekomen aan de wensen van parochies, die bijvoorbeeld problemen ondervonden bij het aanvragen van een parkeervergunning of het afsluiten van een telefoonabonnement. Steeds meer bedrijven en instanties vragen namelijk om een KvK-nummer.

25. maart 2019
Parochies, PCI-en en andere katholieke instellingen vallen onder de ANBI groepsbeschikking van de RK Kerk. Het zijn van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) levert fiscale voordelen op. Maar er zijn ook verplichtingen aan verbonden.

13. december 2018
Vrijwel iedere parochie krijgt er vroeg of laat mee te maken. De sluiting en verkoop van een kerkgebouw. Hoe pak je dat aan?

26. november 2018
Wist je dat een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor bepaalde beroepskrachten en vrijwilligers van een parochie verplicht is. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

21. oktober 2018
Geef mij even het KvK nummer van de parochie. Dat klinkt als een eenvoudige opdracht. Maar zo simpel is het niet. Of toch wel? Niet in Handelsregister Een parochie staat niet ingeschreven in het Handelsregister. Wel ingeschreven is het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Parochies en andere zelfstandigen onderdelen van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap worden op grond van artikel 6 lid 3 Handelsregisterwet en artikel 8 Handelsregisterbesluit niet ingeschreven. Wat dan wel? Nu kan...

18. oktober 2018
Vanwege de snelle groei van mijn bedrijf, ben ik op zoek naar een jonge juridische duizendpoot. Als juridische duizendpoot ben je mijn rechterhand en verantwoordelijk voor uiteenlopende taken binnen mijn bedrijf, zoals het bewaken van mijn mailbox, het schrijven van de nieuwsbrief, het voorbereiden van dossiers, het opstellen van stukken, het verrichten van juridisch administratieve werkzaamheden en het zelfstandig behandelen van eenvoudige juridische dossiers. Wat verwacht ik van je: Je hebt...

24. september 2018
Ik kom het regelmatig tegen. Contracten die zijn ondertekend door de penningmeester of de voorzitter van de commissie van de parochiekern. En dan krijgt men keer op keer van mij hetzelfde antwoord: ’Ga maar terug naar het bestuur en zorg voor de juiste ondertekening’. Dat klinkt misschien flauw juridisch gezeur, maar dat is het zeker niet.

28. mei 2018
Per 1 juli a.s. dienen de cijfers van 2017 gepubliceerd te zijn op de ANBI publicatiesite van uw parochie of PCI. Het gaat om een verkorte staat van baten en lasten én een overzicht van de voorgenomen bestedingen. In tegenstellingen tot andere ANBI’s zijn parochies en PCI-en niet verplicht een balans te publiceren. Ook is het niet nodig om de namen van de bestuurders te vermelden. Via het bisdom Publicatie vindt plaats via het bisdom. Zorg er daarom voor dat de cijfers tijdig bij het bisdom...

30. april 2018
Ja, mensen het gebeurt. Hoe naar het ook klinkt, maar het ruimen van graven hoort bij de normale bedrijfsvoering van een begraafplaats. Toch komt het nog regelmatig voor dat nabestaanden raar opkijken wanneer zij nietsvermoedend naar de begraafplaats gaan om een graf te bezoeken en dan tot de ontdekking komen dat het graf verdwenen is. Pijnlijk, het zorgt voor de nodige emoties, vaak gevolgd door een klacht aan het adres van de parochie. Hoe kan een parochie dit voorkomen?

Meer weergeven