14. januari 2020
Werkgevers die zelf hun loonaangifte over 2020 doen via de website van de Belastingdienst, kunnen dat vanaf 1 februari 2020 uitsluitend doen van het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk, door middel van e-herkenning (overige rechtsvormen) of DigiD (eenmanszaken).

15. december 2019
Zijn we net een beetje gewend aan de Wet Werk en Zekerheid die stapsgewijs sinds 2015 is ingevoerd, krijgen we nu weer te maken met nieuwe wijzigingen als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.Belangrijkste wijzigingen op een rij: 1. De ketenregeling wordt uitgebreid van 2 naar 3 jaar. 2. Vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding. 3. Er wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd. 4. Lagere WW premie voor werknemers met een vast contract. 5. Betere bescherming oproepkracht.

29. mei 2019
Het komt regelmatig voor dat parochies vergeten om de huurprijs jaarlijks te indexeren. De vraag komt dan op of het mogelijk is om deze vergeten indexering op een later moment alsnog mee te nemen.

25. april 2019
Parochies, PCI-en en overige kerkelijke rechtspersonen worden alsnog ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De reden hiervoor is dat op die manier tegemoet wordt gekomen aan de wensen van parochies, die bijvoorbeeld problemen ondervonden bij het aanvragen van een parkeervergunning of het afsluiten van een telefoonabonnement. Steeds meer bedrijven en instanties vragen namelijk om een KvK-nummer.

25. maart 2019
Btw komt in beeld als een organisatie wordt gekwalificeerd als btw-ondernemer. Je bent btw-ondernemer als je deelneemt aan het economisch verkeer. Het maakt daarbij niet uit of je een winstoogmerk hebt. Ook stichtingen en verenigingen kunnen btw-ondernemer zijn.

25. maart 2019
Parochies, PCI-en en andere katholieke instellingen vallen onder de ANBI groepsbeschikking van de RK Kerk. Het zijn van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) levert fiscale voordelen op. Maar er zijn ook verplichtingen aan verbonden.

13. december 2018
Vrijwel iedere parochie krijgt er vroeg of laat mee te maken. De sluiting en verkoop van een kerkgebouw. Hoe pak je dat aan?

26. november 2018
Wist je dat een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor bepaalde beroepskrachten en vrijwilligers van een parochie verplicht is. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

21. oktober 2018
Geef mij even het KvK nummer van de parochie. Dat klinkt als een eenvoudige opdracht. Maar zo simpel is het niet. Of toch wel? Niet in Handelsregister Een parochie staat niet ingeschreven in het Handelsregister. Wel ingeschreven is het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Parochies en andere zelfstandigen onderdelen van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap worden op grond van artikel 6 lid 3 Handelsregisterwet en artikel 8 Handelsregisterbesluit niet ingeschreven. Wat dan wel? Nu kan...

18. oktober 2018
Vanwege de snelle groei van mijn bedrijf, ben ik op zoek naar een jonge juridische duizendpoot. Als juridische duizendpoot ben je mijn rechterhand en verantwoordelijk voor uiteenlopende taken binnen mijn bedrijf, zoals het bewaken van mijn mailbox, het schrijven van de nieuwsbrief, het voorbereiden van dossiers, het opstellen van stukken, het verrichten van juridisch administratieve werkzaamheden en het zelfstandig behandelen van eenvoudige juridische dossiers. Wat verwacht ik van je: Je hebt...

Meer weergeven