Probleemoplossingen

Wat je vraag ook is. MAÄT weet raad. Kies de ondersteuning die je nodig hebt.

Juridisch advies

Loop je vast en heb je direct hulp nodig in een concrete situatie. Ik sta voor je klaar en help bij vragen of geschillen op het gebied van o.a.:

 • Personeel, arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, ontslag
 • Begraafplaatsreglementen, grafrechten
 • Statuten, reglementen, fusie van parochies, interne organisatie
 • Herbestemming, verkoop kerkgebouwen
 • Huur, pacht, bruikleen
 • Koop, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden
 • ANBI, BTW, overdrachtsbelasting, vrijwilligersvergoeding
 • Vergunningen, monumentenaanwijzingen, geschillen met de overheid
 • Kerkelijk recht
 • Contracten algemeen


Contractenservice

Ben je op zoek naar een contract dat specifiek ziet op de parochie en voldoet aan zowel Kerkelijk als Nederlands Recht? 

Ik maak een contract op maat voor je o.a. voor:
 • Arbeid bepaalde tijd
 • Arbeid onbepaalde tijd
 • Verkoop kerkgebouw
 • Verhuur pastorie als woning
 • Verhuur pastorie als kantoor / bedrijf
 • Verhuur overig
 • Bruikleen / anti kraak

Een contract is bij mij al verkrijgbaar vanaf € 299,- excl. BTW

Brieven en statuten

Naast contracten kan ik je ook helpen met brieven of statuten, zoals onder andere:

 • Brief opzegging huur
 • Brief aanzegging arbeidscontract bepaalde tijd
 • Brief informeren verlopen grafrechten
 • Statuten vriendenstichting

Brieven en statuten zijn bij mij al verkrijgbaar vanaf € 250,- excl. BTW