Geef mij even het KvK nummer van de parochie….

Geef mij even het KvK nummer van de parochie. Dat klinkt als een eenvoudige opdracht. Maar zo simpel is het niet. Of toch wel? 

 

Niet in Handelsregister

Een parochie staat niet ingeschreven in het Handelsregister. Wel ingeschreven is het Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. Parochies en andere zelfstandigen onderdelen van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap worden op grond van artikel 6 lid 3 Handelsregisterwet en artikel 8 Handelsregisterbesluit niet ingeschreven. 

 

Wat dan wel?

Nu kan het natuurlijk voorkomen dat een derde, bijvoorbeeld een gemeente, een bank of een leverancier, vraagt naar het KvK nummer of een KvK uittreksel van de parochie om zo te kunnen beoordelen wie namens de parochie kan handelen. In dat geval kan de parochie contact opnemen met het bisdom en zal het bisdom in een verklaring verstrekken waarin de rechtspersoonlijkheid van de parochie wordt toegelicht en wordt vermeld welke personen als bestuurders benoemd zijn. 

 

Stap bij dergelijke vragen in ieder geval niet naar de Kamer van Koophandel om de parochie alsnog in te schrijven in het Handelsregister. Dat is namelijk niet in lijn met het beleid van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap.